1. Prowadzimy mieszkania chronione

Podstawowym zadaniem jakie stawia sobie nasza Fundacja jest prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych. W tej chwili prowadzimy dwa mieszkania chronione - jedno dla dziewcząt, drugie dla chłopców.

W Łodzi każdy wychowanek domu dziecka dostaje od gminy mieszkanie komunalne. Sytuacja w rzeczywistości wygląda jednak tak, że dziecko jest już zmuszone do opuszczenia placówki w której spędziło ostatnie lata, a nie ma jeszcze wskazanego i przystosowanego mieszkania. Oczekując na przydział musi gdzieś mieszkać. Z pomocą przychodzimy wtedy my!
Zgodnie z naszym regulaminem młody człowiek, który ze względu na osiągniecie pełnoletniości musi opuścić dotychczasowe miejsce pobytu, może przebywać w lokalu prowadzonym przez Fundację przez okres nieprzekraczający 2 lat. Termin ten został wydłużony w 2011 roku, zmiana została w dużej mierze podyktowana wydłużającym się terminem oczekiwania na mieszkania w Łodzi.
Co ważne, aby zamieszkać pod naszą opieką należy kontynuować naukę lub podjąć pracę zawodową, ten wymóg jest wielokrotnie jedynym motywatorem do wytężonego rozwoju osobistego u tych młodych ludzi.
Nie udostępniamy oczywiście tak po prostu dachu nad głową, działanie Fundacji nie przypomina formy nieodpłatnego wynajmu. Samo miejsce jest drugorzędne, Fundacja przede wszystkim zajmuje się uczeniem życia!
Pomagamy na nowo oswoić się ze społeczeństwem. Dzieci te do tej pory funkcjonowały w hermetycznym „bidulowym” środowisku. Zwykła obecność nowych sąsiadów, czy nieznanych ekspedientek w pobliskim sklepie powoduje niepewność, wycofanie i chęć ucieczki. Fundacja pokazuje takim młodym ludziom, że wizyta u sąsiada np. po szklankę cukru, jest czymś normalnym i nie należy się tego wstydzić! Na nowo pomagamy kształtować prospołeczne postawy, które większości ludzi wydają się czymś naturalnym. Wpieramy naszych podopiecznych w rozwiązywaniu spraw urzędowo- administracyjnych. W większości przypadków wychowankowie domów dziecka nie potrafią kolokwialnie mówiąc załatwiać spraw w urzędach. Pomagamy od początku do końca- od napisania podania, przez skierowanie do odpowiedniego okienka, po całkowitą finalizację sprawy.
Staramy się formować tradycyjne rodzinne zachowania, przede wszystkim uczymy na nowo, a czasami po raz pierwszy obchodzenia świąt i uroczystości.
W mieszkaniu takim uczymy sprzątania, gotowania, racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, oszczędności gazu i wody etc.

2. Pomagamy w usamodzielnieniu.

Każdy wychowanek domu dziecka w Łodzi otrzymuje od gminy mieszkanie. Pomagamy naszym podopiecznym wybrać proponowane przez miasto mieszkanie komunalne. Nowe cztery kąty są remontowane przez konkretną administrację, my natomiast koordynujemy takie przedsięwzięcie.

Fundacja w ramach możliwości finansowych i technicznych stara się podwyższyć standard zastanego lokalu . Pomagamy np. w zainstalowaniu łazienki, toalety, czy innych najbardziej niezbędnych urządzeń. Wyremontowane już mieszkanie jest meblowane i urządzane przy dużym udziale logistycznym i finansowym Fundacji. Dziecko, które opuści już mieszkanie chronione i zamieszka na „swoim” nadal może liczyć na pomoc Fundacji. Gwarantujemy wsparcie psychologiczne, finansowe, merytoryczne oraz pomoc w rozwiązywaniu różnorakich przeszkód jakie niesie życie. Wielu byłych podopiecznych Fundacji pozostaje z nami w stałym kontakcie. Uczestniczymy czynnie w ich dorosłym życiu. Wydajemy podopieczne za mąż, pomagamy w organizacji ślubów. W związku z tym, że niedawno zostaliśmy też „dziadkami” pomagaliśmy w organizowaniu chrzcin.

3. Udzielamy wsparcia rzeczowego.

Wychowankowie domów dziecka opuszczają placówki z niewielkim dorobkiem materialnym. W czasie pobytu w mieszkaniu chronionym mają do dyspozycji w pełni wyposażony lokal, dodatkowo Fundacja dostarcza swoim podopiecznym wiele przydatnych przedmiotów, które raz na zawsze stają się własnością konkretnego dziecka.

Wiele okazji ku temu dają przeróżne święta. Prezenty pojawiają się w związku ze świętami Bożego Narodzenia, Świętami Wielkanocnymi, imieninami, urodzinami, Dniem Dziecka. Preferujemy prezenty, które przydadzą się w przyszłym samodzielnym życiu . Przedmioty te, to przede wszystkim ubrania, pościel, sprzęt RTV i AGD, przekazywane w większości przez prywatnych darczyńców. Każdy z nas był jednak dzieckiem i zdaje sobie sprawę z tego, że jest inny rodzaj prezentów niosących większą radość. W tej grupie najczęściej pojawiają się kosmetyki i ubrania. W razie zaistnienia różnych sytuacji losowych nasi aktualni jak i byli podopieczni mogą liczyć także na bezpośrednie wsparcie finansowe

4. Uczymy celebrowania świąt.

Jednym z zadań jakie stawia przed sobą nasza fundacja jest formowanie tradycyjnych rodzinnych zachowań. Szczególny nacisk kładziemy na celebrowanie świąt i innych uroczystości, takich jak urodziny, czy imieniny.

Staramy się pokazać rangę samego święta i hierarchię wartości elementów składowych takich wydarzeń. Sens tego działania najlepiej obrazują święta Bożego Narodzenia. Tłumaczymy wtedy, że najważniejszym aspektem tego wydarzenia jest jedność, wspólne przebywanie, śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem, wspólne spożywanie dwunastu potraw, obdarowywanie się prezentami, a dopiero na końcu wartość materialna takiego daru. Uczymy naszych podopiecznych jak zgodnie z Polską tradycją obchodzi się dane święto.