Fundacja im. Joanny Bednarczyk działa od 14 grudnia 2004 roku, a od czerwca 2007 roku posiada status organizacji pożytku publicznego, co oznacza między innymi możliwość przekazywania  1% podatku dochodowego.

1 lipca 2005 roku jako pierwsi i jedyni w Łodzi otworzyliśmy mieszkanie chronione dla pełnoletnich wychowanków domów dziecka. Zamieszkały w nim cztery dziewczęta. Dwa lata później otworzyliśmy podobne mieszkanie chronione dla chłopców.

Jesteśmy jedyną organizacją pozarządową prowadzącą w Łodzi takie mieszkania. Oba lokale, w których mieszkają nasi podopieczni są własnością fundatora przekazanymi nieodpłatnie w użytkowanie fundacji. Nie zatrudniamy pracowników etatowych, wszyscy pracujemy społecznie.

Aktualności

W dniu 03.06.2014 roku złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Pan Dariusz Jacek Dubiecki. Dziękujemy Ci Darku, że byłeś z nami prawie 10 lat!

Rada Fundacji powołała nowego zastępcę Prezesa, Panią Anetę Siuta.

  Darmowy Program PIT