Fundacja została powołana i wpisana do KRS dnia 14.12.2004r. W 4 czerwca 2007 uzyskaliśmy status OPP.Jako pierwsza i jedyna organizacja pozarządowa w lipcu 2005 otworzyliśmy pierwsze mieszkanie chronione dla pełnoletnich wychowanków Pieczy Zastępczej. Mieszkanie będące własnością Fundatora zostało przekazane nieodpłatnie w użytkowanie Fundacji. Zamieszkały w nim 4 dziewczęta. W następnym roku Fundator przekazał w użytkowanie Fundacji drugie mieszkanie, w którym zamieszkało 4 chłopców.

Mieszkania mają charakter rotacyjny, po usamodzielnieniu jednych wychowanków przyjmujemy następnych.
Rozliczenie E-PIT zrealizujesz w PITax.pl Łatwe podatki
w ramach współpracy z IWOP.